תואר ראשון בחינוך. רבים יוצאים מנקודת הנחה כי האיכות של המורים וכל מיני מאפיינים בעבודתם משפיעים באופן ישיר על אופי מערכת החינוך והתפוקות שלה. אולם, אין הסכמה גורפת אודות מרכיב אחד, אשר קובע לבדו את איכות העבודה עצמה. על כן, מתקיימים שינויים מסוימים במערכת ההכשרה בתואר ראשון לחינוך.

מאפייני מערכת החינוך בישראל

לעומת מדינות שונות ברחבי העולם, הכשרה למקצוע ההוראה במדינת ישראל נעשית בשני מסלולים המקבילים זה לזה.

במסלול הראשון לומדים הוראה במכללות האקדמיות לחינוך ובסיומו מקבלים תואר ראשון בחינוך.

במסלול השני לומדים לצורך קבלת תעודת הוראה בבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות לחינוך.

בשני המסלולים הללו נקבעו זה מכבר תנאים של קבלה למקצוע ההוראה באמצעות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

כמו כן, כאשר לימודי ההוראה מסתיימים, מתבקשים בוגרי הלימודים להתמחות במשך שנה אחת. ההתמחות מהווה תנאי בסיסי לקבלת רישיון הוראה, אשר נותן בידי התלמידים כניסה מהירה ונוחה לשוק העבודה בתחום ההוראה במערכת החינוך הציבורית.

היתרונות שבקבלת תעודת הוראה בסיום לימודי תואר ראשון בחינוך 

יתרון רב עומד לזכות קבלת על תעודת הוראה, בסיום לימודי תואר ראשון בחינוך, כאשר הינה מאפשרת למערכת החינוך לבצע סינון של מורים פחות ויותר מתאימים, אבל כל מי שמתנגד לזאת סובר, כי הינה לא כל הזמן מהווה אינדיקציה לאיכות המורה ולרמה המקצועית שלו. כמו כן, בתי הספר נדרשים להעסיק רק מורים עם תעודת הוראה, אבל לא כל הזמן הדבר הזה מתרחש.

קיימים בתי ספר אשר בהם מעסיקים מורים בכל מיני תקנים, אף בלי תעודת הוראה ובוודאי שבלי רישיון להוראה, שאותו מקבלים רק עם סיום עת ההתמחות ולאחר הגשת טפסים ספציפיים למשרד החינוך.

תואר ראשון בחינוך
תואר ראשון בחינוך, צילום באדיבות pixabay