שרת המודיעין גילה גמליאל פועלת לקידום העלאת רמת ההגנה בסייבר של הרשויות המקומיות בשיתוף מערך הסייבר הלאומי ומרכז השלטון המקומי

צילום דוברות מ.ש.מ

על רקע העלייה בניסיונות למתקפות סייבר כנגד גופים ציבוריים ופרטיים, פועלת שרת המודיעין גילה גמליאל, להרחבת הפעילות של מרכז השלטון המקומי ומערך הסייבר הלאומי בהיבטי הכוונה וסיוע לרשויות המקומיות למטרות צמצום מתקפות הסייבר והעלאת רמת ההגנה. מדובר בצעד משמעותי אליו שותפים משרד המודיעין, מרכז השלטון המקומי ומערך הסייבר הלאומי.

תשתיות המחשוב של הרשויות המקומיות נתונות לניסיונות של מתקפות סייבר מדי יום, ועל רקע המלחמה ניסיונות אלו התגברו ביתר שאת. הרשויות המקומיות הן גופים חיוניים שמעניקים מדי יום שירות למיליוני תושבים, ותשתיות המחשוב שלהן מהוות מרכיב קריטי בתפקודן. בימים אלו של לחימה משמעותית אשר כוללת את מימד הסייבר, מתחדדת החשיבות בשימור הרציפות התפקודית של הרשויות המקומיות כנדבך מרכזי לאספקת שירותים חיוניים לקהילה.

היחידה תיתן שירות לכלל הרשויות המקומיות. שרת המודיעין הודיעה שתפעל לעיבוי היכולות של היחידה המרכזית, זאת לצד עיבוי משאבי מערך הסייבר הלאומי לנושא זה.

מאז תחילת המלחמה, פעל מרכז השלטון המקומי לצד מערך הסייבר לסיוע בשיפור החוסן ברשויות המקומיות, בין היתר באמצעות ריכוז תמונת מצב של הגנות הסייבר ברשויות, תכלול כלל הפעילויות להגנה מפני מתקפות סייבר הכולל סנכרון הידע והמידע בנושאי סייבר בין הרשויות השונות, קידום הרשויות לפעול במסגרת הפתרונות הטכנולוגיים הניתנים כיום והובלת פתרון היום שאחרי. פעילות מרכז השלטון המקומי, בשיתוף הגורמים הלאומיים, הצליחה למנוע כ 40 ניסיונות למתקפות.

כעת, עם בעקבות המהלך החדש, תורחב הפעילות למול הרשויות המקומיות ותכלול סיוע בעת אירועי תקיפה, הטמעת טכנולוגיות הגנה, קיום תרגילי סייבר, תכלול העברת מידע בין הרשויות והגופים השונים, ביצוע סקרי סיכונים ועוד.

חה"כ גילה גמליאל, שרת המודיעין: "העלייה במספר הניסיונות לתקיפות סייבר, מחייבת אותנו להתאים את המענים ולוודא שכלל רשויות המדינה מצוידות ומוכנות היטב לטיפול באתגרים מן הסוג הזה. משרד המודיעין עבד בעת האחרונה על גיבוש תוכנית אותה הצגנו לכלל הגורמים הרלוונטיים ואני מברכת על אימוצה. בזמן המלחמה נחשפתי לפעילות בשטח שביצע מרכז השלטון המקומי, יחד עם מערך הסייבר הלאומי, שמנע כ 40 מתקפות סייבר על הרשויות המקומיות. בעת הקרובה נמשיך לעבוד עם מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים ומערך הסייבר הלאומי לגיוס משאבים להעלאת החוסן ברשויות המקומיות."

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות: "הרשויות המקומיות, בדומה לגופים ממשלתיים וציבוריים אחרים, מהוות יעד מרכזי למתקפות של קבוצות האקרים אנטי-ישראלים. מדינת ישראל הבינה את החשיבות של הגנה על התשתיות החיוניות של הרשויות המקומיות מפני מתקפות סייבר של גורמי טרור עוינים. תשתיות המחשוב ברשויות המקומיות הן מרכיב חיוני בתפקוד תקין ורציף של הרשות וההגנה עליהן היא קריטית. זהו צעד משלים להשקעה שביצענו בסך של 20 מיליון שקלים בסבסוד מערכות הגנת סייבר לרשות שנע בין 80-90% מעלות המערכת. לאני מודה לשרת המודיעין גילה גמליאל שזיהתה את הצורך ופעלה להסדרת הנושא, ולגבי פורטנוי ראש מערך הסייבר הלאומי."

גבי פורטנוי, ראש מערך הסייבר הלאומי: "מדי יום מערך הסייבר הלאומי מזהה עשרות ניסיונות למתקפות על תשתיות המחשוב של הרשויות המקומיות, המאיימות להפריע לתפקודן התקין ולשירות שהן מספקות לתושבים. אני מברך על הקידום של שרת המודיעין את הנושא, על ההתגייסות של מרכז השלטון המקומי לסייע בתחום הסייבר מול הרשויות המקומית ועל העבודה שנעשית ברשויות עצמן. מדובר בצעד ראשון מתוך תוכנית רחבה הנדרשת לטובת חיזוק ההגנה בסייבר ברשויות המקומיות, אליה נדרש לגייס משאבים נוספים לשיפור החוסן, בין היתר, על ידי טכנולוגיות לניטור ולמניעת תקיפות סייבר."