חלוקת נכסים ברוב הגירושין היא פשוטה יחסית, אך משימת חלוקת הנכסים והנכסים יכולה להיות מסובכת ביותר כאשר מנהלים גירושין בעלי ערך נטו גבוה או גירושין מורכבים. חלוקת הנכסים העסקיים במהלך גירושין לרוב אינה בשליטת בן הזוג, בעל העסק והורי הילד. גירושין מסבכים את חלוקת הנכסים הזוגיים, במיוחד אם הנכסים העסקיים של עצמך הם חלק מהתמונה הזו.

חשוב להחזיק עורך דין מנוסה שמבין כיצד בית המשפט קובע מהו רכוש זוגי ומה אינו

מה שייך בנפרד וכיצד להבטיח שהעסק יישאר כמה שיותר חלק. אם ברצונך להגן על עסקך מפני הפסדים במהלך גירושין, עליך לכלול את הערכת שווי העסקים שלך בשאר הנכסים וההתחייבויות המשותפים בין בני הזוג. אם הערך עולה והחברות נחשבות לרכוש זוגי, אז אתה צריך לשוחח עם עורך דין לגירושין כיצד כל אחד מבני הזוג יקבל את חלקו ההוגן בעסק. הדבר הטוב ביותר לעשות הוא לפנות לעורך דין הגירושין המקומי באזורך אם יש לך שאלות לגבי רכוש עסקי או כיצד היא מושפעת מגירושין או זקוקה לעזרה בהיבטים אחרים של הליך הגירושין.

כיזם

כשעוברים את הליך הגירושין, בתי משפט מנסים לעיתים קרובות להעריך את העסק שלך כך שהוא יכול להיות מחולק בצורה הוגנת בין בני הזוג. אם בית המשפט ימצא כי העסקה הינה רכוש זוגי אך ורק, תרגיש כמפסיד, גם אם מדובר בקניין זוגי אשר צובר ערך במהלך הנישואין.
למידע מורחב בתחום של חלוקת רכוש בגירושין וחלוקת רכוש עסקי בגירושין ניתן לבקר באתר adv-office.co.il

כדי שבתי משפט יוכלו לחלק ולהפיץ אחוזות זוגיות, עליהם להבחין בין נכסים נפרדים לנכסים זוגיים. כדי להעריך אינטרסים עסקיים לצורך גירושין, על בתי המשפט להחריג מוניטין אישי בעת חלוקת העיזבון.

המשמעות

היא שנכסים נפרדים הם כל השייכים לבן / בת הזוג במהלך הנישואין ונחשבים לרכוש זוגי, ללא קשר לאיזה בן / בת הזוג הוא הבעלים של הנכס או אופן הכותרת שלו. נכסים נפרדים מורכבים מכל שאר הנדל"ן שנרכש במהלך הנישואין, כגון בית, מכונית או רכוש אישי אחר. רכוש זוגי הוא כל מה שנרכש או נרכש על ידי בן זוג אחד או יותר בנישואין. זהו רכוש ששני בני הזוג מחזיקים בו, אך הוא נפרד מהאינטרסים העסקיים של האחר.

לאחר פירוק הנישואין

העיזבון הזוגי מחולק ונכסי הגירושין מחולקים בין כל אחד מבני הזוג. נכסים נפרדים נותרים בבעלות בן הזוג הפרט, והבעלות המשותפת תחולק לאחר הגירושין. כל נכס המיועד כרכוש נפרד של אחד מבני הזוג יאושר ויוקצה לבן הזוג שבמועד הגירושין הוא הבעלים של הנכס, בין אם הוא הבעלים של הנכס ובין אם לאו.

עם זאת

כל מצב שונה ותמיד זו בחירה טובה לדון בגירושין שלך ובנכסים העסקיים שלך עם העסק שלך או עורך הדין לגירושין. אם בן / בת הזוג שלך ממשיך להחזיק עסק יחד לאחר הגירושין, אתה יכול לפצל את העסק לאחר הגירושין כמו בעבר. האינטרסים העסקיים שלך כפופים לאותם חוקים כמו לפני פירוק הנישואין שלך, כגון הפרדת נכסים זוגיים.

הכלל הראשון שיש לנקוט ביחס לעסקים פרטיים במקרה של גירושין

הוא האם אתה רואה בנכסים הזוגיים שלך נכסים נפרדים. אם אתה יכול לסווג את העסק שלך כנדל"ן נפרד או נדל"ן שבבעלותך לפני שנישאת, הוא יישאר רכוש ובלתי ניתן לפגיעה לבן / בת הזוג שלך ויישאר רכוש לאחר גירושין. עם זאת, אם התחתנתם ללא חוזה נישואין או שהנכסים הזוגיים הושקעו בחברה לפני הנישואין, הדבר כפוף לחלוקת הנכסים הזוגיים בחוזה הגירושין שלכם.

אם העסק שלך הוקם על ידי בן זוג לפני הנישואין ונשאר רכושו של בן הזוג שהקים אותו, הגירושין לא ישפיעו על העסק. אם בן הזוג שאינו מנוהל על ידי בעלים שילם לעסק לפני הנישואין, זה מהווה רכוש זוגי.

כל נכס עסקי או עסקי שנרכש לפני הנישואין נחשב בדרך כלל לרכוש נפרד

ניתן להתייחס להערכת החברה במהלך הנישואין כרכוש זוגי, וכל עליית ערך החברה שלך במהלך הנישואין היא רכוש זוגי, גם אם האינטרסים העסקיים של בן הזוג נרכשו לפני הנישואין. בדרך כלל כל הנכסים העסקיים שנרכשו על ידי בן זוג או לא בעלים של אינטרס עסקי בנישואין קודמים, כגון שטחי משרדים או משרדים, נחשבים לנכסים נפרדים.

אם חברה הוקמה אחרי הנישואין והיא נחשבת אוטומטית כרכוש זוגי

בן / בת הזוג זכאים עד מחצית מערכה של אותה חברה. אם העסק הופך לבעלים או לבעלים משותף של עסק אחר בנישואין או אחריהם, או אם נכסי העסק מסווגים במפורש כרכוש נפרד בהסכם לפני הנישואין, הם אינם כפופים להפצה. עם זאת, אם אתה וחברתך מגישים בקשה לגירושין, חלוקה הוגנת עשויה להתרחש במקרה של גירושין.